Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Yönetim

  

YÖNETİM KADROSU

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Berfu KIZILASLAN TUNÇER

Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Kaan DEMİR

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL