Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Program Çıktıları

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Program Çıktıları

Okul Öncesi Eğitimi Lisans-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6171

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6697

Okul Öncesi Eğitimi Doktora-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=7201

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Program Çıktıları

Sınıf Eğitimi Lisans-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6174

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6696

Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6722

Sınıf Eğitimi Doktora-https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6970