Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Bölüm Etkinlikleri

2022 yılında Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kaan DEMİR, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL ve Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Kurulu üyeleri ve diğer öğretim elemanlarının katılımlarıyla Kalite Güvencesi ve Akreditasyon toplantıları başta olmak üzere, Üniversitemize yeni katılmış olan öğrenciler ile tanışma ve oryantasyon toplantıları düzenlenmiş, Temel Eğitim Bölümü ve Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akademik personel toplantıları, Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı iç paydaş toplantıları, Dış paydaş toplantıları, Öğrenci toplantıları ve Mezun öğrencilerle toplantılar gerçekleştirilmiştir.

İlgili etkinliklere ait fotoğraf ve bilgilere http://temel.egitim.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler linkinden ulaşabilirsiniz.