Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Hakkımızda

Temel Eğitim Bölümü'nün amacı, öğretmenliğe ilişkin pozitif tutumlar geliştirmiş ve profesyonel öğretim becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerden öğrencilerine örnek olmaları, etkili iletişim becerilerini kullanabilmeleri ve iyi birer öğretmen olmaları beklenmektedir. Bölümümüz öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini kullanabilen, öğretim teknolojileri bilgisine sahip, çocukları seven öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı olmak üzere iki Ana Bilim Dalı'ndan oluşmaktadır. Bölümümüzde Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda 694, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı' nda 391, olmak üzere toplam 1085 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalları'nda Tezli Yüksek Lisans Programları ve doktora sürdürülmektedir. Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2004-2005 Eğitim Yılında, Okul Öncesi Eğitimi Bilim DalıTezli Yüksek Lisans Programına ise 2007-2008 yılında ilk kez öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. 2020-2021 Öğretim yılı itibariyle Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Doktora programları ilk öğrencilerini alarak, öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Temel Eğitim Bölümü'nde 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor öğretim üyesi,  6 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi (2'si  35. Madde ile başka üniversitelerde görevli) toplam 24 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının AB, TUBİTAK, BAP ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri mevcuttur. 2004/2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız, Erasmus Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programı'ndan faydalanarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim görmekte; öğretim elemanlarımız anlaşmalarımızın olduğu üniversiteleri ziyaret ederek ders vermekte, ortak proje ve yayın çalışmaları yapmaktadırlar. 2006/2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise Avrupa'dan öğrenciler eğitim almak üzere gelmeye başladılar. İlköğretim Bölümü bünyesinde öğrencilerimiz için şuan 28 Erasmus anlaşması mevcuttur.