Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Programın Misyonu ve Vizyonu: Okul Öncesi Öğretmenliğinin amacı Özel kolejler, resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmen yetiştirmek. Alanında iyi yetişmiş, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen öğretmenler yetiştirmektir. Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, Okul Öncesi Eğitimi Programımızın bir diğer amacı da, okul öncesi dönem çocuklarının zihinsel, bedensel ve sosyo-duygusal gelişimlerini arttırmak, onlara öz-bakım becerileri kazandırmak ve karakter ve değerler eğitimi yönünden zenginleştirmek amacıyla yenilikçi, donanımlı ve nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerden öğrencilerine örnek olmaları, etkili iletişim becerilerini kullanabilmeleri ve iyi birer öğretmen olmaları beklenmektedir. Buna ek olarak bölümümüz öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini kullanabilen, öğretim teknolojileri bilgisine sahip, çocukları seven öğretmenler yetiştirmektir.

Programın Hedef ve Amaçları: Öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programını bitirenlere “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir. Okul öncesi öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Programımız bu kapsamda mezunlarının, nitelikli birer okul öncesi öğretmeni olarak, öğrencilerine M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan kazanım ve göstergelere yönelik bilgi, beceri ve yetenek kazandırmayı, aynı zamanda onlara birer rol model olmaları hususunda eğitmeyi hedeflemektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Okul Öncesi Öğretmenliği programında Çocukta Oyun Gelişimi, Çocuk Hareket Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi,, Çocukta Dil ve Kavram Gelişiminin vb. pedogojik Formasyon dersleri yanında Ayrıca; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri vb. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler: Bu bölümü tercih edenlerin çocukları sevmeleri, sabırlı ve hoşgörülü olmaları, çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanmaları, karşılıksız yardım ve onlara birşeyler öğretmekten mutlu olmaları gerekir.

 

YÖNETİM KADROSU

ABD Başkanı

Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL

Akademik Kadro

Ünvanı ve Adı-Soyadı

CV

Oda

Dahili

Email

Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR

CV

2. Kat B2-11

3611

ebru.aktanyahoo.com.tr

Prof. Dr. Havise GÜLEÇ

CV

2. Kat B2-10

3612

havisegulecyahoo.com

Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL CV 2. Kat B2-09 3780 ferdabedelhotmail.com

Doç. Dr. Burcu ÖZDEMİR BECEREN

CV

2. Kat B2-12

3623

burcubecerencomu.edu.tr

Doç. Dr.  Nur AKCANCA CV 2. Kat B2-19 3638 nurkurtulushotmail.com
Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK CV 3. Kat B3-07 3580 serdar_arcagok21comu.edu.tr

Öğr.Gör. Şerife AKBÖĞÜR

CV

3. Kat B2-08

 3599

akbuyur35gmail.com

Öğr. Gör Ramazan ÖZDEMİR (13/b-4 ile görevlendirme) CV Anafartalar Kampüsü Spor Salonu 3714 ramazanozdemircomu.edu.tr

Arş. Gör. Zehra BİLGEN

CV

2. Kat B2-14

3624

zehragunduzcomu.edu.tr

Arş. Gör. İlayda GÜRSOY KIZILASLAN CV 2. Kat B2-13 3697 ilaydagursoycomu.edu.tr

Arş. Gör. Selda ATA (35. madde)

CV

   

slda.atagmail.com


Ders ve İçerikler için   tıklayınız...    

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Programı için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf 
 

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus Programından Yararlanan Öğrencilerimiz için   tıklayınız...    
Farabi Programından Yararlanan Öğrencilerimiz için   tıklayınız...    
 

Ekler

Erasmus Programından Yararlanan Öğrencilerimiz.doc
Farabi Programından Yararlanan Öğrencilerimiz.doc
Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı.pdf