Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Ders Program Çıktı Matrisi

Lisans ve Lisansüstü Ders Program Çıktısı ve Matrisi için linke tıklayınız.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6171

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6174