Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Uygulama Dersi Yönergeleri

Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalları'nda öğrenim gören öğrencilerin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması I ve II Yönergeleri ektedir. 

Ekler

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması.pdf
Sınıf Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması 1.pdf
Sınıf Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması 2.pdf
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi.pdf