Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Temel Eğitim Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu Komisyon Üyeleri

Başkan: Doç. Dr. Emine Ferda BEDEL

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Berfu KIZILASLAN TUNÇER

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARCAGÖK